Zwroty i reklamacje

Wymiana

 1. Jeżeli chcesz wymienić produkt (na przykład inny wzór bądź rozmiar), prosimy o odesłanie wymienianego towaru do paczkomatu KRA245M lub na adres: ul. Rozdroże 17/27, 30-333 Kraków.
 2. Następnie napisz do nas na adres sklep@allegoria.pl z informacją na temat, jakie produkty chcesz otrzymać w ramach wymiany.
 3. Jeżeli wartość Twoich zwrotów wynosi poniżej 200 zł, czyli nie kwalifikuje się do darmowej dostawy, opłać koszt ponownej wysyłki.

Zwroty

 1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu uznasz, że chcesz zwrócić Produkt zakupiony w naszym Sklepie – możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z towarem. Nie musisz nam mówić, dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś się na zwrot, ale możesz to zrobić. Będziemy wdzięczni za tę informację.
 2. Wyślij na adres: sklep@allegoria.pl e-mail z tematem ZWROT i numerem zamówienia.
 3. Jeżeli chcesz dokonać wymiany towaru, wystarczy dokonać nowego zakupu, a następnie odesłać poprzednie zamówienie, bez konieczności wypełniania formularza.
 4. Produkt, który chcesz zwrócić spakuj starannie, najlepiej w oryginalne opakowanie i odeślij go do nas do paczkomatu KRA245M lub na adres: ul. Rozdroże 17/27, 30-333 Kraków.
 5. Ważne! Przyjmujemy wyłącznie zwroty towarów nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadające wszystkie oryginalne metki i inne oznaczenia.
 6. Ważne! Towar odsyłasz do nas na własny koszt – nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem!
 7. Pieniądze za zwrócony towar oddamy Ci w ciągu nie więcej niż 14 dni od przyjęcia przesyłki ze zwrotem.
 8. Prawo zwrotu towaru w terminie czternastodniowym przysługuje wyłącznie Konsumentom i Przedsiębiorcom indywidualnym. Jeśli kupujesz nasz Produkt na użytek firmowy – nie będziesz mogła/mógł skorzystać z prawa do zwrotu w terminie 14 dni.
 9. Uwaga: jeżeli dokonujesz częściowego zwrotu zamówionych produktów i pozostałe zamówienie nie spełnia warunków uzyskanych uprzednio promocji (np. darmowej wysyłki bądź zniżki procentowej), wtedy kwota zwrotu zostanie pomniejszona o utracone promocje.

Reklamacje

Towar wadliwy lub uszkodzony

 1. Jeśli zakupiony w naszym Sklepie Produkt jest wadliwy lub uszkodzony poinformuj nas o tym bezzwłocznie, abyśmy mogli wdrożyć procedurę reklamacyjną. Procedowanie Twojej reklamacji będzie znacznie szybsze jeśli dokładnie opiszesz wadę lub uszkodzenie, którymi obarczony jest produkt, sfotografujesz uszkodzenie lub wadę i wszystkie te informacje prześlesz do nas wraz ze zgłoszeniem na adres: reklamacje@allegoria.pl.
 2. Odeślij reklamowany produkt na nasz adres: ul. Rozdroże 17/27, 30-333 Kraków.
 3. Zajmiemy się Twoim zgłoszeniem reklamacyjnym natychmiast po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym Produktem i w terminie nie dłuższym niż 14 dni rozpatrzymy Twoją reklamację.

Przesyłka uszkodzona lub niekompletna

 1. Jeśli przesyłkę dostarczył Ci kurier – spisz w jego obecności protokół szkody, a potem zgłoś reklamację jak w pkt. A.
 2. Jeśli paczkę odbierasz z paczkomatu i stwierdzisz uszkodzenie przesyłki – skorzystaj z możliwości reklamacji w momencie odbioru przesyłki. Zgłoś reklamację i ponownie umieść przesyłkę w paczkomacie, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w pkt. A.
 3. Jeśli odbierasz ją w punkcie odbioru (Poczta Polska, Orlen, Żabka, Ruch) – na miejscu, w obecności osoby wydającej Ci paczkę spisz protokół reklamacyjny z opisem uszkodzeń.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo od odstąpienia od Umowy, na zasadach wskazanych w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy: reklamacje@allegoria.pl
 5. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §10 pkt. 2 nie wywołuje skutków prawnych.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument niezwłocznie powinien odesłać Produkt – należycie zapakowany – na adres Sprzedawcy: ul. Narvik 66, 30-436 Kraków. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
  2. Zwracane Produkty powinny być kompletne i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  3. Sprzedawca dokona zwrotu należności wpłaconych przez Konsumenta na rzecz Sklepu nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem wykonanie przelewu nastąpi na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
 7. Jeżeli zwrócony przez Konsumenta Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość szkody.
 8. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został  zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru

§11. Reklamacja i gwarancja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient rozumiany jako Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Produkt, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania albo Produkt uszkodzony mechanicznie nie podlega rękojmi. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady spowodowane okolicznościami, które wystąpią po dostawie Produktu w przypadku, gdy taka wada spowodowana jest okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu, a w szczególności w razie dokonania przez Klienta lub nieupoważnione osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy, naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży, niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania Produktu; nieprawidłowego montażu przez Klienta lub osoby trzecie; działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu; przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez Sprzedającego i Producenta.
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu zostaje wyłączona.
 6. W przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres:ul. Egeniusza Romera 18,
  30-212 Kraków lub poprzez e-mail na adres: reklamacje@allegoria.pl. W zgłoszeniu należy wskazać wadę Produktu, oraz – jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, wskazać datę stwierdzenia wady oraz określić żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.
 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w tym zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 10. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@allegoria.pl
 11. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 12. Reklamacje oraz ewentualny zwrot Produktu przez Przedsiębiorcę podlegają ściśle warunkom określonym przez Producenta i są każdorazowo uzgadniane. Sprzedawca w takim przypadku jedynie pośredniczy w ustaleniach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
Darmowa wysyłka

od 199 zł bez książek

14 dni na zwrot

łatwy zwrot zakupów

Szybki kontakt

sklep@allegoria.pl

100% Bezpieczne płatności

Paynow / Cinkciarz.pl